Ugrás a tartalomhoz

Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.

Levelezési cím: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.

Telefon: +36705761887

E-mail: info@startgarancia.hu

Honlap: https://www.startgarancia.hu/

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: a fenti elérhetőségeken

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezérigazgató: Limbach Attila
Üzleti vezérigazgató-helyettes: Bauer Patrik
Az Igazgatóság elnöke: dr. Berta Adrienn
Igazgatóság tagja: Limbach Attila
Igazgatóság tagja: Bókay Márton Szabolcs
Igazgatóság tagja: Dr. Czomba Sándor
Igazgatóság tagja: Péli Roland
Felügyelőbizottság elnöke: Fábián Gergely
Felügyelőbizottság tagja: dr. Mészáros József
Felügyelőbizottság tagja: Gerlaki Bence
Felügyelőbizottság tagja: Bíró Péter
Felügyelőbizottság tagja: dr. Darnai Ferenc

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolat az alábbi elérhetőségeken történik (munkanapokon 9:00-17:00 óra között)

Személyesen: előre egyeztetett időpontban, a Társaság székhelyén: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.

Postai úton, a társaság levelezési címe: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.

Telefonon: +36705761887

Elektronikus levélben, E-mail: info@startgarancia.hu

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A START Garancia Zrt. nem testületi szervként működik.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A START Garancia Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A START Garancia Zrt. tulajdonában álló, illetve részvetélével működő gazdálkodó szervezete nincsen.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A START Garancia Zrt. nem alapított közalapítványt.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A START Garancia Zrt. nem alapított költségvetési szervet.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A START Garancia Zrt. nem alapított lapot.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai