Ugrás a tartalomhoz

Visszaélés-bejelentés

INTEGRITÁST SÉRTŐ ESEMÉNY BEJELENTÉSE

A Start Garancia Zrt. szervezeti integritásának sérelmét jelenti minden olyan esemény, amely a Start Garancia Zrt-re vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint az adott társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér.

  A fájlok mérete legfeljebb 5 MB lehet.
  Engedélyezett fájltípusok: jpg, jpeg, png, txt, pdf, doc, docx, odt.

  A Társaság a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (Panasz törvény) foglalt rendelkezéseknek megfelelően belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelynek keretén belül a vonatkozó jogszabályok és az MNB ajánlásai alapján lehetőséget biztosít a tevékenységével összefüggő bármely jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett, illetve a Társaság integritását sértő eseményre, cselekményre vagy mulasztásra, valamint egyéb visszaélésekre vonatkozó információk bejelentésére. A bejelentést a bejelentő megteheti a jelen online felületen vagy elküldheti a bejelentes@startgarancia.hu e-mail címre.

  A Társaság a bejelentések kivizsgálása során a pártatlan és tisztességes eljárás elvei szerint jár el. A bejelentőt a Panasz törvény 41.-49. §-aiban meghatározott védelem illeti meg és nem érheti hátrányos intézkedés a bejelentés jogszerű megtétele miatt.

  A bejelentésben meg kell adni:

  • a bejelentő nevét, elérhetőségét,
  • a bejelentésben érintett személy(ek)/szervezet(ek) nevét (akire/amelyre a bejelentés vonatkozik),
  • az eset részletes leírását és annak kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt.

  A Panasz törvény 22. § (6) bekezdése értelmében a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha:

  • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
  • a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
  • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
  • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

  A Társaság az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, amelyben általános tájékoztatást nyújt a bejelentés kezelésével kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályokról.

  A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a bejelentésben foglaltakat. E határidőtől csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni, a vizsgálat időtartama ez esetben sem haladhatja meg a 3 hónapot.

  A Társaságnak a belső visszaélés-bejelentések kezelésére vonatkozó eljárási rendje itt érhető el.

  A bejelentő és a bejelentésben érintett vagy érdemi információval rendelkező személy személyes adatait a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását. A belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetésével kapcsolatos további adatkezelési kérdésekben a Társaság Adatvédelmi szabályzata és az Adatkezelési Tájékoztató irányadó.