Ugrás a tartalomhoz

Cégadatok

A társaság cégneve: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített neve: Start Garancia Zrt.

A társaság neve angolul: Start Guarantee Financial Services Private Company Limited by Shares

Cégjegyzékszám: 01-10-045508

Székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.

E-mail: info@startgarancia.hu

MNB engedély száma: E-I-P-75/2006

Jegyzett tőke: 1.050.000.000,- Ft

Főtevékenység: 6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (amely megfelel a Hpt. 3 § (1) bek. g. alpontja szerinti
“kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása” tevékenységnek)

A Társaság központi ügyintézési helye: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 12. félemelet 4.